منظور از سند عرصه و اعیان ملک ؟

منظور از عرصه زمین و جایگاهی است که بر روی آن ساختمان بنا شده است و منظور از اعیان ساختمان و بنایی می باشد که بر روی یک زمین و یا همان عرصه بیان شده و با توجه به سند ملک و یا مقررات و ضوابط محلی آن دارای کاربرد های مسکونی، اداری، تجاری و … می باشد.

اولین نکته این است که باید حتما در هنگام خرید املاک به نوع آن زمین یا آپارتمان که در گواهی و پایان کار آن ثبت شده توجه ویژه داشت.

چرا که در ملکی که کاربری مسکونی دارد نمی توان شغل های تجاری شکل بگیرد و بالعکس، ملکی که در پایان کار آن ملک تجاری قید شده به هیچ عنوان کاربرد مسکونی ندارد.


عرصه و اعیان


دومین نکته این است که باید دانست املاک اوقافی قابلیت خرید و فروش را ندارند اما امکان اجاره آن ها با مجوز اداره اوقاف و برای مدت زمان مشخصی وجود دارد، که این خود مستلزم شرایطی است.

در برخی موارد ممکن است شش دانگ ملک اوقافی شامل عرصه و اعیان نباشد و تنها عرصه و عیان زمین آن ملک اوقافی اجاره داده می شود.

بنابراین خریداران ملک و آپارتمان باید توجه داشته باشند که زمین های اوقافی در بعضی از مناطق شهر ها وجود دارد که باید معاملات انجام شده برای آن ها زیر نظر و با اجازه اداره اوقاف باشد.

همچنین قابل ذکر است که بعضی از اداره های اوقاف مجوز ساخت روی اعیان را به مستاجرین نیز می دهند. که به شرایط مستاجرین این نوع املاک به طور کامل می پردازیم.

در ادامه مطلب با ما همراه باشید.عرصه و اعیان

نکاتى در موضوع اجازه در احداث بنا بر روى عرصه متعلق به شخص دیگر

  1. هر کسی ادعا کند که مالکیت اعیانی احداثی بر عرصه دیگر است، آن را باید اثبات کند.
  2. هر کسی بدون اجازه مالک عرصه انجام به احداث کند، کار او خلاف قانون است و مالک می تواند از او شکایت کند و از او به خاطر تصرف بر اموال جریمه نقدی بگیرد و در مقابل نیز مالک هم اجازه اعیان احداث غاصب را ندارد.
  3. وقتی که مالک این اجازه را بدهد که بنا احداث شود، مانند وقتی که به اجاره نشین اجازه داده می شود که احداثی را بنا کند، مالک نمی تواند تقاضای تصاحب بنا کند. چرا که اجازه از ملزومات عقد قرار داد است و این عقد قرار داد هم وجود دارد.
مطلب کامل درمورد دانستنی های عرصه و اعیان را در سایت املاک فدک بخوانید.